Z historie

Historie nás dokáže vždy něčím novým zaujmout i překvapit, ale také si umí udržet některá svá tajemství. Nejinak je tomu v případě turisticky velice oblíbené části Saského Švýcarska, území Bastei se skalami starými miliony let, kde můžete najít pozůstatky skalních hradů. Není divu, že se s nimi setkáte právě zde, neboť oblastí vedly obchodní stezky, které byly častým cílem loupežných přepadení. Skalní hrady sloužily k jejich ochraně. V současné době se na území Českého a Saského Švýcarska setkáte s pozůstatky desítek skalních hradů. Jedním z nich je na území Bastei hrad Neurathen.

Tajemstvím zahalený Neurathen

historické foto hradu neurathenJedním z nich je skalní hrad Neurathen. A protože právě jeho minulost je zčásti zahalená tajemstvím, o řadě skutečností se můžeme jen dohadovat. Mnohé o hradu napověděly archeologické výzkumy, kterými spolu s rozsáhlou rekonstrukcí prošel ve 20. století. Díky původním informacím a těm, které byly získány během výzkumů, mohou si dnes návštěvníci udělat představu o rozsáhlosti tehdejšího hradu a prohlédnout si jeho zbytky včetně skalních komor, obranných ochozů, cisteren a také důležitý prvek tehdejšího obranného systému – signální kouřové soustavy.

Počátky hradu Neurathen sahají do první poloviny 13. století. První nepřímá zmínka o hradu pochází z roku 1261, avšak konkrétnější je až z roku 1289, kdy purkrabí Rathenu sliboval věrnost králi Václavu II. Skoro to vypadá, že Neurathen společně s níže položeným hradem Altrathen tvořívaly dvojhrad a byly tak jednotným obranným systémem. Je také pravděpodobné, že byť by tomu tak bylo, Neurathen je o něco starší. Pravděpodobnost není jistota, ale hrad má mít své tajemství a tento si ho dokázal udržet.
Neurathen vystřídal řadu majitelů. Byl v držení pánů z Michalovic, Hynka Berky z Dubé, jeho syna Beneše, dobyl jej purkrabí Friedrich z Oelsnitz, stejnou cestou jej získal Albrecht Berka z Dubé. Ten ho dokonce vlastnil pouhý jeden rok a hrad byl opět zpátky v držení Sasů. Hrad byl děděn i prodán a opakovaně obléhán, dobýván a spolu s tím i vypálen. Ve stavu značně neutěšeném nakonec v roce 1485 připadl vévodovi Albrechtovi, ale již nikdy se nedočkal obnovy a nakonec zchátral. Během třicetileté války pak jeho ruiny sloužily za úkryt obyvatelům Pirny před Švédy.

Plánek hradu Neurathen:

plánek hradu neurathen

 

Nepřehlédnutelný monumentální skalní most Basteibrücke

V roce 1851 byl hrad zpřístupněn unikátním monumentálním skalním mostem Basteibrücke, a pozůstatky hradu spolu s mostem tvoří z oblasti Bastei turisticky nesmírně atraktivní a vyhledávaný cíl. Kamenný Basteibrücke byl vybudován na místě původního dřevěného mostu z roku 1824. Neobvyklé a krásné místo však přivádělo stále více turistů a tak byl dřevěný most nahrazen monumentálním 76,5 m dlouhým mostem kamenným, jehož sedm oblouků se klene nad čtyřicet metrů hlubokou propastí.
Pohled na skalní most v celé jeho kráse umožňuje skalní vyhlídka Ferdinandstein, která se nachází vlevo před vstupem na most. Je to především Basteibrücke, jenž z oblasti Bastei nabízí neopakovatelné vyhlídky a z těchto míst můžete spatřit jak překrásnou přírodu s kulisou řeky Labe, stolové hory Lilienstein a Pfaffenstein, tak také třeba další historickou zajímavost, pevnost Königstein.

vrhač koulípohled na prohlídkový okruh hradu neurathen

Plánek a historické foto použity z: www.lohmen-sachsen.de